Уміння продавати — це здатність моделювати щастя покупця, а інвестувати у своє щастя погодився б кожен.
Здатність визначити потребу покупця і допомогти у виборі є головною метою цілої системи продажів.

В області організації продажів компанія пропонує наступні послуги:

1. Передпродажна підготовка
o Маркетингове дослідження ринку
o Аналіз поточного стану проекту і рекомендації щодо його поліпшення (оптимізації) для отримання максимального прибутку
o Створення концепції продажів (об’єкта)
o Пропозиція по стратегії просування товару на ринку
o Складання плану реалізації проекту (укрупненню)
2. Організація продажів

o Координація та організація роботи відділу продажів.
o Розробка планів продажів (щомісячно і поквартально, з урахуванням коригування поточного стану)
o Здійснення організації збуту продукції.
o Систематизація і аналіз клієнтської бази компанії, даних продажів, змін ринкової кон’юнктури і ефективності рекламних стратегій організації.
o Розподіл заявок і клієнтів серед менеджерів відділу продажів.
o Сприяння розвитку партнерських відносин з клієнтами на довгий термін.
o Розробка стратегій для відділу продажів.

3. Робота з персоналом

o Здійснення відбору менеджерів у відділ продажів, а також контролю:
— за кваліфікацією співробітників відділу;
— за своєчасністю виконання зобов’язань;
— за станом платежів у відділі продажів;
— за виконанням планів продажів та інших встановлених показників;
— за правильністю укладення договорів менеджерами відділу;
— за виконанням зобов’язань за договорами;
— за виконанням співробітниками відділу продажів технології процесу продажів та інших локальних вимог компанії.
o Впровадження програм мотивації співробітників.
o Організація підвищення кваліфікації менеджерів відділу і їх навчання.
4. Звітність та аналітика

o Складання підсумкових звітів з продажу, ведення робочої і звітної документації.
o Візування документів управлінської діяльності (в рамках своєї компетенції).
o Ведення документації по прийманню, звільненню або переміщенню співробітників відділу продажів.
o Аналіз роботи і оптимізація функціонування відділу продажів

Зв'яжіться з нами:

Повний контроль проектної документації, підрядників, термінів реалізації. Почніть контролювати Ваше будівництво.